2007-07-03

Övers anm

Huruvida man ska översätta namn på litterära personer är en grannlaga fråga som inte har något enkelt svar. De förefaller dock som om översättare tidigare varit mer benägna att översätta namn, men att man idag oftast väljer att behålla originalnamnen. Kanske är detta en följd av att de potentiella läsarna idag antas vara mer bekanta med utländska (läs ”engelska”) namn. Knepigt blir det när namnen är ordvitsar som kan ha betydelse för handlingen, eller, i värsta fall, visar sig ha betydelse för handlingen flera böcker senare i en serie. Nånting som händer inte helt sällan är att översättaren gissar sig till vilka namn som ska anses vara betydelsebärande och översätter dessa men lämnar resten orörda.

Tintin är ett av dessa fall, där t ex « Tryphon Tournesol » på mer eller mindre goda grunder blivit ”Karl Kalkyl” i den svenska översättningen. En person som däremot inte fått sitt namn översatt är Piotr Szut, den estniske piloten och legosoldaten. Detta är lite märkligt med tanke på att en enda poängen med namnet är det lite enkla skämtet att det låter som « zut », vilket ger en anledning för kapten Haddock att bli upprörd när Szut presenterar sig. Estniskt är det i alla fall inte. (Och det är inte heller den kosackdans Szut uppvisar vid ett tillfälle.)

Här kunde man tänkt sig att förvandla honom till, säg, en holländare vid namn „Peter van Heller” så hade man behållit skämtet, men det kanske inte hade passerat obemärkt förbi väktarna av barndomens oskuld.

5 comments:

ArchAsa said...

Hmmm, Alltid svårt med översättning.
Håller inte riktigt med om det där att man borde ha gett Szut ett nytt namn. Serien utgår ju från att vissa karaktärer ska framstå som just av annan kultur än huvudkaraktärerna. Att Szut är en blandning av lite olika östeuropeiska kulturer är bara i linje med Hergés arbetssätt tycker jag - han hittade hellre på länder i Östeuropa och Sydamerika som han kunde kontrollera från grunden.
Kommer dock ihåg att jag aldrig förstod varför Haddock blev så arg på honom...

Om allas namn skulle göras likställda så fick man ju lov att göra om Abdulla och shejken också.

Men helt konsekvent har det ju inte skötts - Dupont och Dupond har ju fransk/belgiska namn fortfarande...

Himla bra med den den nya översättningen till 90% iallafall, anser jag. Helt nöjd kan väl ingen bli.

kai said...

Jaa, i de flesta andra översättningar har man ju faktiskt bytt namn på alla figurerna – i halva Tintins hemland Belgien heter han ju Kuifje medan de två detektiverna heter Jansen en Janssen!

Det intressanta är just den svenska(?) traditionen att översätta vissa namn, som i Tintinfallet professorerna Kalkyl och Flintén, Serafim Svensson och några till.

I en annan belgisk serie, Spirou, heter Nicke i original Fantasio och Spirou gick tydligen bra på svenska men inte Fantasio. (På holländska heter de Robbedoes en Kwabbernoot – jag älskar verkligen det språket! :-)

Martin said...

Under 1800-talet fanns en tendens bland svenska översättare att inte bara översätta romanerna utan även regionalisera dem: Paris blev Stockholm, Seine blev Strömmen etc.

kai said...

Det var värst. Hofstadter diskuterar i Gödel, Escher, Bach nåt åt det hållet apropå engelskspråkiga översättningar av Brott och Straff, men jag visste inte att någon faktiskt gjort sånt på allvar. Nu måste jag till biblioteket för att beskåda detta, har du nåt konkret boktips?

Martin said...

Ber om ursäkt, minns ingen titel, främst beroende på att jag bara läst om sådant, aldrig själv plågat mig genom en roman översatt efter denna princip.