2008-04-11

Veckans ord: slumpartikel

När jag bodde i USA en period reflekterade jag över att amerikanska hus syntes finnas i två varianter: sprillans nybyggda och väldigt nedgångna. Min hypotes är att berggrunden där strålar ut slumpartiklar som nöter ned husen.

No comments: