2008-04-06

Veckans ord: obligatorisk

Ett obligato är ett avsnitt i ett musikstycke som kompositören markerat inte får utelämnas vid omarrangemang eller improvisationer. Man misstänker att ju högre kompositörens tankar om sin egen förträfflighet, desto större obligatorisk.

No comments: