2010-11-12

Veckans ord: minkolja

Under kriget ledde minsprängningar ofta till massdöd av fisk. Var det kustnära kunde befolkningen gå ut och bara håva in fisken. Oftast var det sillstim, men ibland kunde det bli en och annan minkolja.

No comments: