2008-07-15

Finns det grönt te på kräftskivan?

As I am partaking of the lunch buffet at Asia City, in comes an entire busload of Chinese tourists and I try to decide if I'm snobbish to think it's silly to travel half around the world to eat the same kind of food as at home, but on the other hand: I like Chinese food, so why shouldn't they get to eat it too?

2 comments:

Christina said...

det är så ont om swedish meetballs buffeér i stockholm då. de kanske letade efter en sån först?

kai said...

Nja, de hade bokat bord.

Jag var en gång insyltad i Stockholm International Youth Science Seminars. Förbundet Unga Forskare arrangerade en middag med fest för deltagarna och ordföranden inledde med “…and a dinner with some Swedish specialties…” “Oh, no! More meatballs!” blev svaret.

“Swedish smorgasbord” torde serveras på vartenda hotell med självaktning här i stan.