2007-09-28

Veckans ord: missdåre

Efter att en mentalt instabil person begått ett brutalt missdåd halkade en journalist med fingrarna och skrev om denne missdåre, vilket väl på det hela taget måste anses ett välfunnet uttryck.

No comments: