2007-08-24

Veckans ord: ytnyttja

Jorden är begränsad, så det gäller att ytnyttja den effektivt. Det kan man göra genom att stapla på höjden, så går det inte åt lika mycket yta. Så har man gjort i New York.

Men det finns ju också andra värden som man kan behöva ta hänsyn till. Akademiska Hus har i uppdrag att dra in pengar från de universitet och högskolor som utnyttjar deras lokaler. Akademiska Hus struntar i vad universiteten använder lokalerna till, det är inte deras problem. Labbsalar och verkstäder tar mycket yta men används bara ibland och inte av så många personer åt gången. De blir relativt sett dyrare än t ex kontorslokaler som det sitter många personer i hela dagarna. Alltså bestämmer sig institutionen när den gör sin budget för att man nog kanske kan klara sig utan en labbbsal i alla fall och göra laborationer på dator i stället, så kan man lämna ifrån sig utrymmet till Akademiska Hus som kan göra kontor av dem och hyra ut till t ex nåt företag som behöver lokaler. Då har man ytnyttjat effektivt, och alla är glada. Men studenterna får se allt mindre av verkligheten och sitta alltmer vid simuleringar istället.

No comments: