2007-08-17

Veckans ord: idelologisk

Ideologier kan man ha på olika nivåer. Förmodligen har väl alla nånstans i botten nån sorts känsla för vad man vill med världen och hur man bör behandla sin omgivning. Med lite tankemöda kan man försöka organisera sina känslor så att de inte är alltför motstridiga och då kan man börja kalla det för en ideologi. Nu är det ju inte alla som gör sig besväret med att fundera över sin världsbild och om den är logiskt sammanhängande. Man kan istället överta en ideologi som nån annan formulerat och kanske har man till fullo har förstått den, kanske har man bara tagit till sig fraser och formuleringar.

Om man nu bara tagit till sig utanverket utan att ha förstått skillnaden på mål och situationsberoende medel, kan man inte desto mindre vara politiskt aktiv och hårt argumentera för den ena och andra problemlösningen som man tror är en viktig del av ens ideologi, men eftersom man inte förstått grundaxiomen blir argumentationen idelologisk.

No comments: