2012-03-23

Veckans ord: krängningshämmare

Försäljare drabbas ibland av handelshinder, dvs krängningshämmare.

No comments: