2008-12-26

Veckans ord: peglegsam

Jag tackar YouTube-användaren peglegsam för att ha påmint oss om detta fina gamla skånska okvädingsord. Ex: ”Där gaur du å e peglegsam, din klydderöv!”

Helt klart bör peglegsam användas oftare för att inte helt falla i glömska, låt oss alla nyttja det minst en gång i veckan!

1 comment:

Martin said...

Jag tycker det låter som en beskrivning av Long John Silver.