2007-11-23

Veckans ord: ployetylen

Eten eller etylen är ett enkelt kolväte som förekommer i många sammanhang. Bland annat avges den av växter, framförallt av mognande frukter och blommor. På människor har gasen en euforisk effekt. Ökar man eten-halten i luften torde euforin stiga men samtidigt börjar man drabbas av syrebrist vilket kan leda till döden. Man ska nog därför inte försöka överraska sina kamrater med ployetylen på gastub utan nöja sig med att försiktigt lukta på blommor.

No comments: