2011-07-31

Om kriget som aldrig kom

Som jag nämnt tidigare, så gjordes stora ansträngningar under Kalla Kriget att skydda befolkningen inför och under sovjetisk invasion. Bergrum.se är ett försök att samla och systematisera information om dessa ansträngningar – ett inte helt lätt arbete eftersom man, just med tanke på en eventuell invasion, dokumenterade mycket lite, utan lät det mesta sitta i huvudet på berörda personer. (Och det man hade dokumenterat, skickade Wennerström och Bergling vidare till just Sovjet.)

Och när jag ändå letade runt, hittade jag Anders Jallais blogg där han gör sitt bästa för att dokumentera Sveriges dåtida, och enligt hans mening, fortgående underrättelsesamarbete med NATO.

No comments: