2009-12-11

Veckans ord: minutläggare

När jag i min ungdom läste Airfix-katalogen undrade jag mycket över de fartyg som tjänstgjort som minutläggare. Senare har jag insett att det är de som placerar distansminuterna så att andra skepp kan navigera efter dem.

1 comment:

Lars L said...

Briljant!