2009-11-27

Veckans ord: hovleverantör

Gelatin tillverkas av diverse slaktavfall – hudar, ben, klövar o dyl. Man får förmoda att Törsleff har en hovleverantör.

No comments: