2009-09-19

Sjung som en pirat!

Min katt har nio svansar,
nio svansar har min katt
och har den ej nio svansar
så är det ej min katt!

No comments: