2008-11-28

Veckans ord: skumplast

Winston Churchill lär ha föredragit sin champagne kall, torr och gratis, men även när han fick betala för sin skumpa förbrukade han ansenliga mängder per dag, eftersom han hade en svår skumplast.

1 comment:

Martin said...

Kriminell, det är vad du är. Kriminell.