2008-03-07

Veckans ord: kooperation

Här är en grupp veterinärer som utför en kooperation.

No comments: